Terapötik alana bağlılık

Bugün ve yarın

Kanserin neden olduğu zararı azaltmaya ve kronik inflamasyon hastalıkların etkisini hafifletmeye kendimizi adadık. Biyolojik ürünlerdeki yaklaşık kırk yıllık tecrübemizle bu terapötik alanları yeniden tanımlayan dönüştürücü bir ilaç portföyü sunduk.

Onkoloji alanında, ivme kazanmış olan biyobenzer araştırma ve geliştirmemiz ile portföyümüzü göğüs kanseri, akciğer kanseri, non-Hodgkin lenfoma ve diğer türdeki kanserlere kadar genişleteceğiz.1 Hastalara daha iyi ve daha çok tedavi sunmak amacıyla hem bu, hem diğer alanlardaki araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

En yüksek kaliteli ilaçlar

Kronik inflamasyon hastalıkları olan hastaların ihtiyaçlarını karşılamak için uğraş verdiğimizden, yalnızca en yüksek kaliteli ilaçları sunmak bizim misyonumuzdur. Çünkü yaşamı değiştiren bu hastalıklar söz konusu olunca yapılması gereken çok şey var.

Biz bunu, yeni biyolojik ilaçlarımızla uzun yıllardan beri yapıyoruz ve biyobenzerlerimizle bu standardı sürdüreceğiz. Hastalar ve sağlık mesleği mensupları, bekledikleri ve bağlı oldukları kaliteye ilişkin olarak bize güvenebilirler.

Geleceğe yürümek

Daha sürdürülebilir bir sağlık sistemiyle geleceği inşa etmeye kendimizi adadık. Tüm hastaların, ihtiyaç duydukları ilaçlara düşük maliyetlerle ulaşabilmeleri gerekir. Bu yüzden kanser ve inflamasyon hastalıklarına yönelik biyobenzer ilaç portföyümüzle bu erişimi genişletmekteyiz.

Referanslar: 1. Amgen. Our Pipeline. www.amgenbiosimilars.com/our-products/our-pipeline. Erişim Tarihi: 25 Nisan 2018.

ÖNCEKİ: BİYOBENZERLERİN ETKİLERİ