Biyobenzerlerin Etkileri

Tüm sağlık sistemine etki etmek

Hastalara sağladıkları ek tedavi seçeneklerinden ve tüm sağlık sisteminde sahip oldukları pozitif etkiden dolayı kendimizi biyobenzer ürün geliştirmeye adadık.

Sağlık harcamalarının yükselmekte olduğu bu zamanda, biyobenzer ilaçlarımızla ek seçenek ve maliyet tasarrufu sağlayarak daha sürdürülebilir bir sağlık sistemi oluşturmayı arzu ediyoruz.

Her hastaya etki etmek

Amgen’in biyobenzerlere olan bağlılığının merkezinde, hastalara hizmet etme misyonu yatmaktadır. Yüksek kaliteli, güvenilir biyobenzerlerin, her hastaya ek tedavi seçeneği sunması beklenmektedir. Biz de sağlık sektöründeki bu yeni alana üst düzey bilimle katkı sunduğumuza inanıyoruz.

Hastalıklarının erken evresinde ihtiyaç duydukları ilaçları almalarında hastalara daha çok yardımcı olmak istiyoruz. Daha düşük maliyetli biyobenzerlerin mevcudiyetinin artmasıyla birlikte, doğru ilacı doğru zamanda seçmeyi daha kolay hale getirmek niyetindeyiz.

SONRAKİ: TERAPÖTİK ALANA BAĞLILIK

ÖNCEKİ: ÖNEMLİ YATIRIMLAR